Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Produktów: 0 0,00 zł

Koszyk jest pusty

Ilość:

Suma: 0,00

Regulamin

1. Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy marelplus.pl działający pod adresem www.marelplus.pl stanowi teleinformatyczną platformę sprzedażową prowadzoną przez Leszka Marcinowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firma Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MAREL PLUS sp. z o.o. sp.k. (dalej Marel Plus) z  siedzibą w Gdańsku (kod pocztowy 80-871) przy ul. Okrąg 1 E, NIP: 5842778636, zwanym w niniejszym regulaminie „Marel Plus”. Wyżej wymieniony adres prowadzenia przez Leszka Marcinowskiego działalności gospodarczej jest jednocześnie adresem korespondencyjnym. Klienci mogą ponadto kontaktować się z Marel Plus pod następującym adresem poczty elektronicznej: [email protected] lub telefonicznie pod następującym numerem telefonu: +48 58 76 20 632.
 2. Regulamin określa zasady zawierana transakcji w sklepie internetowym marelplus.pl, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym, sposób i termin dostarczania Klientowi zamówionych produktów, sposób i termin uiszczania przez Klienta łącznej ceny sprzedaży produktów, powiększonej o opłaty za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz inne uzasadnione koszty oraz uprawnienia Klienta, w tym w szczególności sposób i termin reklamacji i wykonania prawa odstąpienia od umowy.
 3. Marel Plus prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. marelplus.pl jest internetowym sklepem, za pośrednictwem którego zarejestrowani Klienci mogą nabywać artykuły BHP i środki ochrony indywidulanej, zamieszczone na stronie internetowej w ofercie Sklepu.
 4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu http://www.marelplus.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 5. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem sklepu marelplus.pl wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę Klienta.
 6. Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
  1) Sklep Internetowy – sklep działający pod adresem http://www.marelplus.pl, w którym jego użytkownicy mogą za pośrednictwem Internetu dokonywać zakupów produktów oferowanych przez Marel Plus;
  2) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje rejestracji lub dokonuje zakupu w Sklepie Internetowym;
  3) Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
  4) Czas realizacji zamówienia –  czas, w którym zamówienie złożone przez Klienta powinno zostać skompletowane oraz nadane na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Do czasu realizacji zamówienia należy dodać czas dostawy Towaru przez przewoźnika;
  5) Baza Sklepu Internetowego – baza zawierająca dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz towarów, które są oferowane w Sklepie Internetowym. W bazie przechowywane są również dane na temat Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego służące do realizacji składanych przez nich zamówień;
  6) Koszyk – element Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, oraz inne dane, jeżeli ich udostępnienie jest konieczne w związku z realizacją zamówienia;
  7) Towar – fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz legalnie wprowadzone na rynek polski produkty dostępne w Sklepie Internetowym marelplus.pl
 7. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych marelplus.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej.
 8. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Leszkiem Marcinowskim dotycząca zakupu danego produktu w marelplus.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w marelplus.pl jest adres dostawy wskazany przez Klienta,

2. Rejestracja

 1. Warunkiem dokonywania zakupów w sklepie internetowym jest rejestracja na stronie sklepu www.marelplus.pl i wypełnienie wskazanego na tej stronie formularza rejestracyjnego, poprzez dokładne uzupełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*), w tym podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji.
 2. Wypełnienie Formularza Rejestracyjnego nie stanowi zobowiązania do dokonywania zakupów w sklepie internetowym.
 3. Warunkiem rejestracji jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego regulaminu, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie  danych osobowych niezbędnych dla realizacji zamówień składanych w Sklepie Internetowym.
 4. Klient podczas rejestracji może wyrazić zgodę na przesyłanie mu przez marelplus.pl i odbiór informacji handlowych o towarach i usługach znajdujących się w ofercie sprzedaży marelplus.pl poprzez SMS i/lub pocztę elektroniczną, i/lub pocztę tradycyjną na podane przez siebie w formularzu rejestracyjnym dane kontaktowe.
 5. Zarządzający sklepem internetowym zastrzega sobie prawo do anulowania lub odmowy rejestracji Klienta w przypadku:
  a) zawieszenia, likwidacji lub zaprzestania działalności gospodarczej,
 6. b) niedokonywania przez Klienta zakupów przez okres dłuższy niż jeden rok,
  c) naruszenia postanowień wskazanych w niniejszym Regulaminie.

3. Logowanie

 1. W celu złożenia zamówienia i dokonania zakupów w sklepie marelplus.pl należy każdorazowo zalogować się na stronie internetowej sklepu  poprzez podanie loginu oraz hasła dostępu, wskazanych przez Klienta podczas rejestracji.
 2. W przypadku utraty przez Klienta hasła dostępu, o którym mowa powyżej należy wejść w zamieszczoną na stronie internetowej sklepu zakładkę ,,Strefa logowania”, a następnie wybrać w menu zakładki opcję ,,Przypomnij hasło” i wskazać adres e-mail, który został podany przez Klienta podczas rejestracji. Po prawidłowej weryfikacji danych Klienta, system sklepu automatycznie prześle na adres e-mail Klienta, utracone hasło dostępu.
 3. Klient ze względów bezpieczeństwa zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy hasła dostępu oraz loginu do sklepu internetowego. MAREL PLUS nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta, w związku z udostępnieniem ich  osobom nieupoważnionym.

4. Realizacja zamówienia

 1. Klient zarejestrowany może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego za pośrednictwem strony internetowej http://www.marelplus.pl przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się w dni robocze. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 12.00, w soboty, w niedziele oraz święta i dni ustawowo wolne od pracy, będą realizowane pierwszego dnia roboczego następującego po dniu złożenia zamówienia.
 2. Klient po zarejestrowaniu się i zalogowaniu, składa zamówienie, wskazując na produkt, którym jest zainteresowany, poprzez uruchomienie linku ukrytego pod polem „Dodaj do koszyka”, a następnie w Koszyku wskazuje sposób odbioru i płatności za zamówienie. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 3. Złożenie przez Klienta zamówienia jest jednoznaczne z uprzednim zapoznaniem się z niniejszym regulaminem,  akceptacją jego postanowień i zobowiązaniem do ich przestrzegania.
 4. Wysłanie przez Klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Marel Plus umowy sprzedaży zgodnie z treścią Regulaminu.
 5. Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną ZAMÓWIENIE zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia tj. listę zamówionych towarów wraz z obowiązującą ceną.

5. Warunki dostawy

 1. Zamówiony towar dostarczany jest przez MarelPlus.pl za pośrednictwem wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich) pod wskazany przez Klienta adres w terminie 14 dni roboczych od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia, chyba że ze względu na specyfikę zamówionego towaru w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia został wskazany inny termin. W przypadku przesyłek zagranicznych termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu. Klient ponosi koszty dostawy określone w Cenniku wskazanym na marelplus.pl w zakładce Koszty i sposoby dostawy oraz w ust. 6 niniejszego paragrafu.
 2. W przypadku wyboru przez Klienta opcji zapłaty innej niż „za pobraniem”, Zamówiony towar dostarczany jest przez Marel Plus za pośrednictwem firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres w terminie 14 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym. W razie braku wynagrodzenia za zamówienie w ciągu 21 dni od daty jego złożenia, transakcja zostaje uznana za nieaktualną i będzie automatycznie anulowana.
 3. Dostawa zamówionych towarów odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. W przypadku woli złożenia przez Klienta zamówienia, które miałoby zostać dostarczone poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, Klient powinien skontaktować się na adres: [email protected] lub telefonicznie na numer: +48 58 76 20 632 w celu ustalenia indywidualnego zamówienia, w tym w szczególności kosztów dostawy produktów objętych takim zamówieniem.
 5. Towar dostarczany jest Klientowi wraz z dokumentem potwierdzającym dokonanie zakupu (faktura VAT lub paragon).
 6. Koszty transportu i spedycji są zgodne z poniższą tabelą:

 Kwota zamówienia netto w PLNKoszt transportu    netto w PLNKoszt transportu   brutto w PLN Uwagi
1 paczka do 30kg16,0019,68
2 paczki do 30kg /każda30,0036,90
3 paczki do 30kg/każda43,0052,89
Zamówienia powyżej kwoty 2000,00 zł netto –  koszty transportu opłaca firma MAREL PLUS

 1. Koszty transportu i spedycji są doliczane automatycznie do całkowitej wartości zamówienia, w wysokości zależnej od wartości netto zamówienia, zgodnie z tabelą wskazaną w ust. 6.
 2. Koszty transportu wskazane w tabeli ust. 6 dotyczą wyłącznie dostawy przesyłek na terenie Polski. Koszt transportu poza granice Polski jest ustalany indywidualnie do każdego zamówienia.
 3. Koszty transportu zawarte w tabeli w ust. 6 nie dotyczą sprzedaży towarów objętych promocjami. W wypadku zakupu towarów objętych promocjami koszty transportu bez względu na wartość zakupionych towarów ponosi Klient.
 4. Zamówiony towar jest wysyłany przez Marel Plus za pośrednictwem firmy kurierskiej. Sklep Marel Plus nie realizuje wysyłek za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 5. W wypadku, gdy nie jest możliwe zrealizowanie zamówienia z powodu przejściowej niemożności, Marel Plus zaproponuje świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę, informując zarazem Klienta o jego prawie do nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy.
 6. Podczas odbioru przesyłki należy sprawdzić, czy:
  opakowanie nie nosi znamion uszkodzenia,
  b. paczka jest oryginalnie zapakowana, tzn. czy jest oklejona taśmami firmowymi Marel Plus i czy taśmy te nie są uszkodzone.
  W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania lub taśm firmowych dostarczanego przez Marel Plus towaru, Odbierający jest zobowiązany do sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności kuriera.

6. Ceny

 1. Ceny na stronie sklepu internetowego MAREL PLUS są kwotami brutto,  wyrażone są w złotych polskich /PLN/ i nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości  oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta.
 2. Ceną wiążącą i ostateczną produktu jest jego cena podana na stronie produktowej w chwili składania zamówienia przez Klienta i potwierdzona w wiadomości email Marel Plus.
 3. W przypadku, wystąpienia różnicy w cenie zamówionego towaru wskazanej na stronie sklepu internetowego a ceną wskazaną w wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie  zamówienia, Klient ma prawo do anulowania części lub całego zamówienia.
 4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia obejmująca również koszty przesyłki, przedstawiana jest na stronie http://www.marelplus.pl, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności.
 5. Marel Plus zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie sklepu, w tym przeprowadzenia promocji. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży, które będą realizowane na zasadach dotychczasowych.

7. Płatność

 1. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w marelplus.pl produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze.
 2. Płatności za zamówione towary mogą być dokonywane w następujących formach:
  a) gotówką przy odbiorze towaru w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem firmy spedycyjnej lub innego podmiotu dostarczającego przesyłki;
  b) przedpłatą w oparciu o wystawioną przez Marel Plus fakturę pro forma na rachunek bankowy nr:
  PKO BP 02 1020 1811 0000 0202 0114 5911. W tytule przelewu należy wpisać numer zamówienia i datę jego złożenia. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Marel Plus, zamówienie jest przekazywane do realizacji;
  c) przelewem z odroczonym terminem płatności na rachunek bankowy nr: PKO BP 02 1020 1811 0000 0202 0114 5911 – forma płatności dostępna jest tylko dla Klientów, którym Marel Plus wcześniej potwierdził możliwość zapłaty za zamówienie przelewem z odroczonym terminem płatności.
 3. Jednym z warunków realizacji zamówienia z odroczonym terminem płatności jest przesłanie faksem, mailem lub za pośrednictwem poczty polskiej kopii następujących dokumentów:
  a) wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS Klienta,
  b) zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON Klienta,
  c) decyzji w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta.
 4. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w marelplus.pl, Marel Plus zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy.
 5. W przypadku, gdy przedmiotem sprzedaży jest odzież oznakowana (nadrukiem, haftem, itp.) lub nietypowa (np. szyta na miarę lub z materiałów o nietypowych kolorach) Zamawiający zobowiązany jest do wniesienia przedpłaty w pełnej wysokości zamówienia.

8 Gwarancja i rękojmia

 1. Towar może posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach marelplus.pl. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.
 2. W przypadku gdy towar posiada gwarancję Marel Plus, naprawiony towar odsyłany jest do Klienta na koszt Marel Plus. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu.
 3. Marel Plus odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi  zawarte w Kodeksie Cywilnym.
 4. Reklamacje należy składać na adres e-mail Sklep Internetowy Marel Plus:  [email protected] lub faksem na nr tel. (58) 76 20 633  z dopiskiem „Reklamacja e-sklep”. Po sprawdzeniu przez Marel Plus zgodności informacji ze zgłoszenia reklamacyjnego potwierdzających zakup zareklamowanego towaru z dokumentem sprzedaży Dział Reklamacji Marel Plus poinformuje składającego reklamację o sposobie i terminie zwrotu towaru.
 5. Składając reklamację należy dostarczyć do Marel Plus reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym. Koszt przesłania reklamowanego towaru po rozpatrzeniu reklamacji na korzyść Klienta pokrywa Marel Plus.
 6.       Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Marel Plus niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Marel Plus albo Marel Plus nie wymienił produktu  na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.
 7.       Marel Plus rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni Marel Plus nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.
 8.       W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Marel Plus.
 9.       Klient traci uprawnienia przewidziane w niniejszym artykule, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności Towaru z umową nie zawiadomi o tym Marel Plus i nie zgłosi swoich roszczeń, co do sposobu załatwienia reklamacji.
 10. Reklamacji nie podlegają m.in.:
 11. a) zniszczenia produktów następujące w procesie naturalnego zużywania się kupionych towarów;
 12. b) towary posiadające wszelkiego rodzaju przypadkowe lub celowe uszkodzenia mechaniczne (np. rozdarcia, przecięcia, itp.), jak również powstałe z braku lub niewłaściwej konserwacji;
 13. c) wygoda lub komfort zakupionych towarów (m.in. obuwia, odzieży, rękawic, półmasek, masek, słuchawek, itp.).

Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

9 Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni  od otrzymania zamówionego towaru, Klient ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić.
 2. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy należy poinformować Marel Plus o decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – telefonicznie oraz sporządzić pismo i wysłać pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
 3. Wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 4. Dla zachowania 14 dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy w tym terminie.
 5. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
 1. W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać Marel Plus na własny koszt na adres wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu:

Leszek Marcinowski,

MAREL PLUS sp. z o.o. sp.k.

ul. Okrąg 1 E,

80-871 Gdańsk

z dopiskiem ,,Sklep internetowy” w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną. Towar oferowany jako komplet należy odesłać zwrotnie w całości

 1. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli Marel Plus wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta;

2) w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Marel Plus nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb Klienta;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli;

8) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

9) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy Marel Plus zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia towaru ( z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Marel Plus) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Marel Plus zostanie poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności jakie zostały użyte przez klienta w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie.

  10. Ochrona danych osobowych

   1. Administratorem danych osobowych jest: MAREL PLUS sp. z o.o. sp.k. ul. Okrąg 1E, 80-871 Gdańsk.
   2. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa / zawartych umów / na podstawie udzielonej zgody lub na bazie usprawiedliwionego interesu administratora.
   3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach: wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, realizacji umów zawartych z kontrahentami oraz dla których podstawą prawną przetwarzania jest dobrowolna zgoda osoby fizycznej w określonym celu bądź dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych interesów administratora, w szczególności w celu realizacji celu marketingowego.
   4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe.
   5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane: przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
   6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
   • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
   • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
   • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
   o danie nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
   o osoba , której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
   o osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
   o dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane osobowe musza być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
   • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
   o osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
   o przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
   o Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba , której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
   o osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
   • prawo do przenoszenia danych – przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
   o przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
   o przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
   • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania  danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
   o zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
   o przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnianych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczelności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
   7. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przewarzanie danych osobowych (art. 6 ust.1 lit a RODO): przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
   8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w prawach ochrony danych osobowych.
   9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
   10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji gdy przesłanka przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
   11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

  11 Postanowienia końcowe

  1.       Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu marelplus.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu marelplus.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.
  2.       Podane przez Klientów dane osobowe Marel Plus zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  3.       Marel Plus może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach marelplus.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Marel Plus, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w marelplus.pl  zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że  zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
  4.       W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.
  5.       Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Marel Plus w ramach marelplus.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

  Załącznik Nr 1: Zgłoszenie reklamacyjne

  Załącznik Nr 2: Oświadczenie o odstąpieniu od umowy


  Witryna stworzona na platformie