Dbając o bezpieczeństwo osób pracujących na wysokości, nasza firma oferuje badania okresowe sprzętu zapobiegającemu upadkom z wysokości

Będąc autoryzowanym przedstawicielem i dystrybutorem sprzętu do pracy na wysokości, nasi pracownicy posiadają niezbędne kwalifikacje, pozwalające wykonywać okresowe przeglądy wyrobów tego producenta, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi elementów ekwipunku spełniającego wymagania normy EN 365.

Przypominamy, że tylko regularne sprawdzanie oraz bieżące dbanie o odpowiedni stan techniczny zapewnia bezpieczeństwo Państwa pracownikom. Jest to również jeden wymóg, który należy spełnić aby móc zgodnie z prawem korzystać ze środków ochrony indywidualnej.

Według przepisów sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości powinien być kontrolowany raz na 12 miesięcy przez osobę kompetentną w tym zakresie, której wiedza poświadczona jest stosownym certyfikatem.
(źródło: Dyrektywa 89/686/EWG, PN-EN 363, PN-EN 365)
Okresowe badania sprzętu wykonujemy w naszej placówce w Gdańsku, ul. Okrąg 1E.
Cena i czas realizacji usługi zależna jest od typu oraz ilości urządzeń ochronnych.

Aby zlecić usługę:

  • Prosimy wypełnić formularz kontaktowy, a następnie, po uzgodnieniu szczegółów przesłać towar wraz z kartą produktu na własny koszt.
  • Skontaktować się z Państwa opiekunem handlowym.
  • Skorzystać z możliwości zlecenia usługi przeglądu bezpośrednio w naszej placówce.