Odzież robocza i ochronna

Kategoria ta dotyczy powszechnie stosowanych produktów przeznaczonych do ochrony osobistej, zabezpieczającej ciało użytkownika przed skutkami zagrożeń występujących na danym stanowisku pracy. W myśl zapisów dyrektywy 89/686/EWG dotyczącej wymogów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników w zakresie stosowanych środków ochrony indywidualnej na stanowisku pracy, dokonano podziału na trzy podstawowe kategorie bezpieczeństwa. Każdą kategorię wyróżnia poziom ryzyka, na jaki narażony jest użytkownik wykonujący konkretną pracę.

Bez względu na przynależność do kategorii, każda odzież ochronna musi spełniać wymogi ustalone przez normę EN340, która dotyczy znakowania.

 

Kategoria I

Dotyczy odzieży ochronnej, zabezpieczającej przed minimalnymi zagrożeniami. Ocena poziomu skuteczności odzieży w tej kategorii zależy od indywidualnej oceny samego pracownika. Do pierwszej kategorii można zaliczyć wszelkiego rodzaju ubrania wykonane z materiałów ochronnych (tkaniny trudnopalne, pyłochłonne, chroniące przed kwasami). Nie podlegają procedurze oceny zgodności przez jednostki notyfikowane.

Kategoria te obejmuje najczęściej odzież chroniącą przed:

– czynnikami atmosferycznymi,

– zabrudzeniami nieszkodliwymi dla zdrowia,

– powierzchownym uszkodzeniem mechanicznym,

– zagrożeniami związanymi z gorącymi czynnikami o niewielkim stopniu zagrożenia (ubrania trudnopalne).

Kategoria II

Dotyczy odzieży chroniącej przed określonymi czynnikami, które nie zagrażają życiu lub zdrowiu. Nie powodują również uszczerbku na zdrowiu użytkownika.

Kategoria ta obejmuje:

– odzież chroniącą przed przecięciem,

– odzież ostrzegawcza,

– odzież dla spawaczy

Kategoria III

Dotyczy odzieży ochronnej, która wyróżnia się złożoną konstrukcją i przeznaczona jest do ochrony przed zagrożeniami życia i zdrowia użytkownika. Jest to kategoria odzieży specjalistycznej chroniącej przed czynnikami, których nie można przewidzieć w odpowiednim czasie.

Kategoria ta obejmuje:

– odzież chroniącą przed niskimi temperaturami,

– specjalistyczne kombinezony przeciwchemiczne,

– odzież chroniąca przeznaczona do pracy pod wysokim napięciem,

– odzież chroniąca przed promieniowaniem jonizującym, płomieniami, temperaturą pow. 100°C lub dużymi rozpryskami gorących substancji.