OBOWIĄZUJĄCE NORMY OCHRONY WZROKU

OBOWIĄZUJĄCE NORMY OCHRONY WZROKU

EN 166 Ochrona indywidualna oczu. Norma stosowana jest dla wszystkich typów ochron indywidualnych oczu, używanych do ochrony przed zagrożeniami, spotykanymi w przemyśle, laboratoriach itp. Norma nie ma zastosowania w wypadku istnienia specyficznych norm pod warunkiem, że normy te odwołują się do tej normy. Ochrony oczu wyposażone w szkła korekcyjne nie są wyłączone z zakresu stosowania. Norma definiuje szereg parametrów określających możliwość zastosowania filtrów i oprawek.

EN 169 Ochrona indywidualna oczu. Filtry spawalnicze i filtry dla technik pokrewnych. Wymagania dotyczące współczynnika przepuszczania i zalecane stosowanie.
Norma określa oznaczenia i wymagania dotyczące współczynnika przepuszczania dla filtrów przeznaczonych do ochrony oczu operatorów spawarek, lutospawarek, łuków elektrycznych oraz urządzeń do cięcia strumieniem plazmy. W wypadku stosowania osłon z filtrami automatycznymi zastosowanie mają zapisy normy EN 379.

EN 175 Ochrona indywidualna oczu. Środki ochrony oczu i twarzy stosowane podczas spawania i w procesach pokrewnych.
Norma określa wymagania dotyczące bezpieczeństwa i metod badań środków ochrony indywidualnej używanych do ochrony oczu i twarzy przed szkodliwym promieniowaniem optycznym i innymi specyficznymi źródłami ryzyka lub zagrożeń, występujących zwykle podczas spawania, cięcia lub w operacjach pokrewnych.

EN 207 Ochrona indywidualna oczu. Filtry i środki ochrony oczu chroniące przed promieniowaniem laserowym.
Dla prawidłowego zastosowania powyższej normy, konieczne jest również zapoznanie się z danymi zamieszczonymi na urządzeniu laserowym.

EN 379 Ochrona indywidualna oczu. Filtry automatyczne stosowane podczas spawania.
Norma określa wymagania dotyczące filtrów spawalniczych, które automatycznie przełączają współczynnik przepuszczania światła na mniejszą wartość, kiedy zapala się łuk spawalniczy (określanych jako filtry spawalnicze o przełączanym stopniu zaciemnienia).

OZNACZENIA STOSOWANE NA SOCZEWKACH I RAMKACH

OZNACZENIA STOSOWANE NA SOCZEWKACH I RAMKACH

ow-znaki
ow-o1
ow-o2

UWAGI

KLASA A ODPORNOŚCI MECHANICZNEJ DOTYCZY TYLKO OSŁON TWARZY

KLASA F ODPORNOŚCI MECHANICZNEJ DOTYCZY WSZYSTKICH PRODUKTÓW OCHRONY WZROKU

KLASA B ODPORNOŚCI MECHANICZNEJ DOTYCZY TYLKO GOGLI ORAZ OSŁON TWARZY

JEŚLI SZYBKA I OPRAWKA/OSŁONA MAJĄ RÓŻNE STOPNIE ODPORNOŚCI MECHANICZNEJ TO OBOWIĄZUJĄCA JEST NIŻSZA KLASA ODPORNOŚCI