A) Obuwie o cechach ochronnych występuje w trzech podstawowych rodzajach:

1) obuwie bezpieczne – spełniające wymagania normy PN-EN ISO 20345:2007 Środki ochrony indywidualnej. Obuwie bezpieczne oraz PN-EN ISO 20345:2007/AC:2007 i PN-EN ISO 20345:2007/A1:2008,
– obuwie to posiada cechy ochronne, przeznaczone do ochrony użytkownika przed urazami, które mogłyby powstać podczas wypadków, wyposażone w podnoski zaprojektowane tak, aby zapewniały ochronę przed uderzeniem podczas badania z energią równą co najmniej 200 J i przed ściskaniem podczas badania pod obciążeniem ściskającym równym co najmniej 15 kN.

2) obuwie ochronne – spełniające wymagania normy PN-EN ISO 20346:2007 Środki ochrony indywidualnej. Obuwie ochronne oraz PN-EN ISO 20346:2007/AC:2007 i PN-EN ISO 20346:2007/A1:2008,
– obuwie to posiada cechy ochronne, przeznaczone do ochrony użytkownika przed urazami, które mogłyby powstać podczas wypadków, wyposażone w podnoski zaprojektowane tak, aby zapewniały ochronę przed uderzeniem podczas badania z energią równą co najmniej 100 J i przed ściskaniem podczas badania pod obciążeniem ściskającym równym co najmniej 10 kN.

3) obuwie zawodowe – spełniające wymagania normy PN-EN ISO 20347:2007 Środki ochrony indywidualnej. Obuwie zawodowe oraz PN-EN ISO 20347:2007/AC:2007 i PN-EN ISO 20347:2007/A1:2008.
– obuwie to posiada cechy ochronne, przeznaczone do ochrony użytkownika przed urazami, które mogłyby powstać podczas wypadków.

B) Kategorie obuwia bezpiecznego wg PN-EN ISO 20345

Kategorie obuwia bezpiecznego wg PN-EN ISO 20345

C) Kategorie obuwia ochronnego wg PN-EN ISO 20346

Kategorie obuwia ochronnego wg PN-EN ISO 20346

D) Kategorie obuwia zawodowego wg PN-EN ISO 20347

Kategorie obuwia zawodowego wg PN-EN ISO 20347

E) Symbole służące oznakowaniu dodatkowych właściwości obuwia:

Symbole służące oznakowaniu dodatkowych właściwości obuwia

Obuwie chroniące przed efektem ESD spełnia wymagania normy PN-EN 61340-5-1:2009 Elektryczność statyczna

Wyładowanie elektrostatyczne (ESD z ang. Electrostatic Discharge) – nagły i chwilowy przepływ prądu elektrycznego przepływającego między dwoma obiektami o różnych potencjałach elektrycznych spowodowane przez bezpośredni kontakt lub przez pole elektrostatyczne. Termin ten jest zwykle stosowany w elektronice i przemyśle do opisania chwilowych niechcianych prądów, które mogą spowodować uszkodzenie sprzętu elektronicznego. Aby tego uniknąć w zakładach tego typu stosuję się obuwie chroniące przed efektem ESD

Prawidłowe oznakowanie obuwia powinno zawierać:

-znak firmowy,
-oznaczenie producenta,
-rozmiar,
-datę produkcji – kwartał i rok,
-kraj producenta,
-numer odpowiedniej normy (EN 345, EN 346, EN 347),
-oznakowanie symbolem odpowiedniej kategorii ochronnej,
-oznakowanie dodatkowymi symbolami w zależności od występowania dodatkowej właściwości ochronnej.