EN 812

EN 812


PRZEMYSŁOWE HEŁMY LEKKIE

Za przemysłowy hełm lekki uważa się środek ochrony głowy, który zabezpiecza pracownika przed uderzeniem głową, o twarde, nieruchome i ostre przedmioty, co może skutkować powierzchniowymi ranami głowy. Ze względu na znacznie bardziej delikatną konstrukcję, niż w przypadku hełmu ochronnego (spełniajacego normę EN 397), nie zabezpiecza on przed przedmiotami spadającymi z wysokości, zawieszonymi i/lub poruszającymi się w powietrzu ładunkami. W związku z tym ich użytkowanie najczęściej jest ograniczone do wnętrz budynków. Najczęściej stosowanym wzorem hełmu lekkiego jest tkaninowa czapka z daszkiem, z wykonaną z tworzywa wewnętrzną wkładką ochronną.

EN 397

EN 397


PRZEMYSŁOWE HEŁMY OCHRONNE

Przemysłowymi hełmami ochronnymi określa się hełmy zdolne zabezpieczyć głowę użytkownika przed:
* uderzeniami pionowymi pochodzącymi od spadających przedmiotów
* uderzeniami o nieruchome, niebezpieczne obiekty na stanowisku pracy
* uderzeniami o zawieszone ładunki
* działaniem płomienia

Warto przy tym pamiętać, że podstawowe wymagania mają zastosowanie dla hełmów ochronnych zwykłego zastosowania używanych w przemyśle. Hełmy są przewidziane do pracy w zakresie temperatur od -10°C do +50°C (warto zwrócić na to uwagę w sezonie zimowym).

(Zastosowana ochrona normy EN 397)

Nieobowiązkowe wymagania dodatkowe mają zastosowanie tylko wtedy, gdy są specjalnie oznakowane (odlane, wytłoczone lub naniesione na trwałą, samoprzylepną etykietę) przez producenta hełmów. Hełmy takie mogą zabezpieczać przed:
*  niskimi (-20°C) lub bardzo niskimi (-30°C) temperaturami otoczenia
*  bardzo wysokimi (+150°C) temperaturami otoczenia
*  ściskaniem poprzecznym (LD)
*  odpryskami metalu (MM)
*  porażeniem prądem elektrycznym (440 Vac)

Hełmy ochronne spełniające normę EN 397 mogą być ponadto wykorzystywane jako baza montażowa dla wszelkiego rodzaju akcesoriów ochronnych jak osłony oczu i twarzy, ochronniki słuchu, osłony karku itp.

akcesoria
EN 14052

EN 14052


WYSOKOSKUTECZNE HEŁMY OCHRONNE

Norma 14052 obejmuje hełmy, o wyższej wydajności ochronnej, niż standardowe przemysłowe hełmy, co jest odzwierciedlone w testach, którym są poddawane. W hełmie certyfikowanym tą normą głowa użytkownika zabezpieczana jest przed:
* uderzeniami pionowymi pochodzącymi od spadających przedmiotów
* uderzeniami skośnymi (poza ciemieniową częścią głowy) pochodzącymi od spadających przedmiotów
* uderzeniami o nieruchome, niebezpieczne obiekty na stanowisku pracy
* uderzeniami o zawieszone ładunki
* uderzeninami o poruszające się w powietrzu ładunki
* działaniem płomienia

Norma EN 14052 jest na tyle rygorystyczna, że obecnie na rynku tylko nieliczne modele oferują wymagany poziom ochrony.Warto przy tym pamiętać, że hełmy standardowo są przewidziane do pracy w zakresie temperatur od -10°C do +50°C (należy zwrócić na to uwagę w sezonie zimowym).

kask 14052