W P.H.U. „Marel Plus” do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Taka sama zasada dotyczy rozpatrywania reklamacji.  W niniejszym dokumencie poinformujemy, czego mogą Państwo oczekiwać od naszej firmy.

Warto pamiętać, że towar można reklamować na podstawie gwarancji oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r., o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Obowiązują one w przypadku zakupu przez konsumenta będącego osobą fizyczną. Pozostałe transakcje są regulowane przez Kodeks Cywilny. Zgłoszenie natomiast powinno być złożone w sklepie, gdzie dokonano zakupu produktu poprzez wypełnienie specjalnego formularza.

W przypadku osobistego zgłoszenia reklamacji w sklepie, klient powinien posiadać przy sobie dowód zakupu oraz „czysty” reklamowany produkt. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu ustawowych 14 dni.

Jeśli klient nie może zgłosić reklamacji osobiście, powinien przesłać czytelnie wypełniony druk na adres e-mail: sklep@marelplus.pl lub faksem na nr. (58) 76 20 633. Po sprawdzeniu zgodności informacji ze zgłoszenia reklamacyjnego potwierdzających zakup zareklamowanego towaru z dokumentem sprzedaży Dział Reklamacji poinformuje składającego reklamację o sposobie załatwienia reklamacji. Reklamowany towar należy przesłać do nas na własny koszt. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odesłanych za pobraniem. Zgodnie z KC art.354 § 1 i 2, reklamowany towar przesłany do nas powinien być czysty, suchy, wywietrzony. W przeciwnym wypadku zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia reklamacji.

Należy pamiętać, że reklamacji nie podlegają m.in.:
a. zniszczenia produktów następujące w procesie naturalnego zużywania się
kupionych towarów;
b. towary posiadające wszelkiego rodzaju przypadkowe lub celowe
uszkodzenia mechaniczne (np. rozdarcia, przecięcia, itp.), jak również
powstałe z braku lub niewłaściwej konserwacji;
c. wygoda lub komfort zakupionych towarów (m.in. obuwia, odzieży,
rękawic, półmasek, masek, słuchawek, itp.).

W przypadku decyzji o nieuznaniu reklamacji, towar zostaje odesłany zwrotnie na koszt składającego reklamację.

Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

DRUK REKLAMACYJNY